Program

Program, czyli co robimy

 

W każdej drużynie i gromadzie jest układany program działania mający na celu urzeczywistnienie postawionych sobie celów wychowawczych. Jest realizowany głównie przez zdobywanie zuchowych i harcerskich sprawności, znaków służb, uprawnień państwowych, realizację zadań zespołowych i projektów.

 

Realizowany w drużynach i gromadach program odpowiada na potrzeby i zainteresowania współczesnych dzieci, dziewcząt i chłopców. Zawiera tradycyjne elementy harcerskiego działania, którym nadaje się współczesne formy. Tradycyjne harcerskie zajęcia nazywane od dawna technikami harcerskimi zyskują dziś nowoczesną postać – dawna samarytanka to obecnie nauka udzielania pierwszej pomocy prowadzona zgodne z europejskimi standardami przez wykwalifikowanych instruktorów ratownictwa,przyrodoznawstwo to poznawanie roślin, zwierząt i natury podczas obozu czy biwaku, ale także uczenie się ekologicznych zachowań czy zasad zdrowego trybu życia.

 

W ZHP jest miejsce dla dziewcząt i chłopców o rozmaitych zainteresowaniach. Swoje zamiłowania i pasje mogą rozwijać w drużynach i klubach specjalnościowych, np. ratowniczych, jeździeckich, turystycznych. Największą grupą specjalnościową są wodniacy. Noszą nawet inne niż pozostali harcerze mundury (granatowe), zdobywają uprawnienia żeglarskie, pływają po wodach śródlądowych i morskich.

 

Tradycyjnie co roku zuchy, harcerki i harcerze w całym ZHP obchodzą Dzień Myśli Braterskiej (przypadający 22 lutego, w rocznicę urodzin twórców skautingu, Roberta Baden-Powella oraz jego żony Olave), a także przed Bożym Narodzeniem organizują akcję Betlejemskiego Światła Pokoju (światło przywożą z Groty Chrystusa w Betlejem skauci z Austrii i od nich trafi a ono do innych krajów w Europie, także do Polski; przywożone jest do Głównej Kwatery ZHP, komend chorągwi, komend hufców, drużyn i gromad, w lampionach, razem ze świątecznymi życzeniami harcerki i harcerze roznoszoną je do przyjaciół w różnych instytucjach, do szkół, domów dziecka, urzędów).

 

"ABC Rodzica" ZHP Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego, Agnieszka Kazek, Łódź 2012.

 

Kampania Bohater
RODO
Zobacz jak się bawimy
Kalendarz
loader
BIP