ABC Harcerstwa

Harcerstwo istnieje od 100 lat. W tym czasie miliony dziewcząt i chłopców przeżyły swoją harcerską przygodę. Harcerstwo to coś więcej niż organizacja młodzieżowa, to ruch społeczny, który kształtuje postawy oraz charaktery, wychowuje patriotów i aktywnych obywateli. Harcerskie ideały wywodzą się z uniwersalnych wartości chrześcijańskich. Określają harcerską postawę, którą charakteryzuje radość i pogoda ducha, prawdomówność, niesienie pomocy innym, braterstwo, patriotyzm, samorządność, tolerancja i sprawiedliwość. W trakcie harców, zabaw, przygód i pracy każda harcerka i każdy harcerz kształtuje w sobie cechy, które później, w dorosłym życiu pozwolą nazwać go życzliwym człowiekiem i dobrym obywatelem.

 

Wielu Polaków, dziś już dorosłych, należało kiedyś do harcerstwa lub chociaż zetknęło się z naszym ruchem. Jeśli nawet był to tylko epizod w ich życiu, pozostało im zwykle dobre wspomnienie, a także przekonanie, że harcerskie działanie jest potrzebne i pożyteczne.

 

Harcerstwo powstało w 1911 roku, w czasie, kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem dla niego była metoda i organizacja skautowa stworzona przez Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii. Przeniósł ją na grunt polski Andrzej Małkowski. Formalnie Związek Harcerstwa Polskiego powstał w 1918 roku, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W latach dwudziestych ubiegłego wieku Związek był współzałożycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), a także Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS). Gdy wybuchła II wojna światowa, ZHP nie zawiesił swojej działalności. Jako organizacja konspiracyjna, pod kryptonimem Szare Szeregi, kontynuował swoją misję wychowawczą.

 

Harcerstwo jest ruchem społecznym zorganizowanym w stowarzyszeniach. Należymy do największego z nich, liczącego ok. 100 tys. członków Związku Harcerstwa Polskiego. Pracuje w nim prawie 12 tys. instruktorów harcerskich (wolontariuszy).

 

"ABC Rodzica" ZHP Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego, Agnieszka Kazek, Łódź 2012.

 

Kampania Bohater
RODO
Zobacz jak się bawimy
Kalendarz
loader
BIP