Wspieraj nas!KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

 
Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.
 
NASZ NUMER KRS 0000283814

Z DOPISKIEM: HUFIEC ZHP ZDUŃSKA WOLA i nazwa konkretnej drużyny

1 procent

 

 

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

 
Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla ZHP w roku 2010 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28).
 
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłącenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)" wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000283814
 
 
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 
Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel); informację tę może zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” (poz. 133 – PIT-28, poz. 309 – PIT-36, poz. 109 –PIT-36L, poz. 128 – PIT-37, poz. 62 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane przez Urzędy Skarbowe jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
 
 

 

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

 
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
 
 

 

 

Jeden procent nic nie kosztuje...
Jeden procent to tylko mały wpis w Twoim zeznaniu podatkowym...
Jeden procent to Twoja najlepsza inwestycja.
Kampania Bohater
RODO
Zobacz jak się bawimy
Kalendarz
loader
BIP